Artykuły: Mniszki w Świętej Annie

W pierwszą środę sierpnia, czyli 2 sierpnia obchodzić będziemy uroczystość odpustową ku czci Matki Bożej Królowej Aniołów tzw. Odpust Porcjunkuli. Zachęcamy do uczestniczenia w tym tradycyjnym, franciszkańskim święcie. Kultywujemy tą tradycję i korzystamy z danej nam przez Kościół łaski odpustu, ponieważ znajdujemy się w miejscu, w którym przed laty posługiwali franciszkanie. Tego dnia msze święte odprawimy o godz.: 9:00, 11:30 – suma odpustowa, 17:00 – msza święta zbiorowa; intencje przyjmujemy w zakrystii (intencje będziemy czytali od 16.30).
Przygotowując się do Odpustu ku czci św. Anny codziennie modlimy się litanią do świętej Anny po mszy wieczornej, a w niedziele po mszy św. o 11.00. Przyjmujemy intencje na mszę świętą zbiorową odprawianą o godzinie 17.00 w dzień odpustu ku czci św. Anny (26 lipca). Nowenna do św. Anny we wtorek, przed jej ołtarzem. Intencje będziemy czytali od 17.45. Odpust ku czci św. Anny przypada 26 lipca w środę, w naszym Sanktuarium będzie następujący porządek mszy św: 7.00, 8.30, […]