Powołanie


„Dlatego chcę ją przynęcić, na pustynię ją wyprowadzić i mówić
do  jej serca.” Oz 2,16

Nasze powołanie jest wielką łaską, ”tajemnicą”  i  darem od  Boga. Przejawia się ono stopniowo – jako siła  głosu wołającego  nas Pana. Sprawia, że serce osoby powołanej
coraz bardziej staje się wolne od  przywiązań  do rzeczy materialnych i pozwala  na swobodne ofiarowanie się w miłości Panu.
Osoby, które rozpoznają w sobie ten rodzaj wołania  przez Boga i aby poddać rozeznaniu rodzące się w niej pragnienie życia z Nim, mogą zgłaszać się do nas umawiając się na  rozmowę, pomoc w rozpoznaniu powołania, rekolekcje, wspólne wsłuchiwanie się w głos Pana. Po podjętej decyzji i potwierdzeniu ze strony wspólnoty kandydatka może rozpocząć pierwszy etap życia zakonnego.

ASPIRANTURA – czyli  pobyt kandydatki w klauzurze. Pozostając świecką osobą kandydatka jest już włączona w liturgię, życie wspólne, modlitwę, adorację, medytację i studiowanie Słowa Bożego, co pozwala w prostocie i radości, bardziej precyzyjnie rozpoznać swoje powołanie do życia jako mniszki dominikańskiej.
POSTULAT – do tego etapu przyjmowana jest kandydatka, która po dojrzałym rozeznaniu okazuje znaki powołania do naszego Zakonu. Postulat służy stopniowemu przejściu od życia w świecie do życia w nowicjacie.
NOWICJAT – rozpoczyna się ceremonią obłóczyn, czyli przyobleczenia w habit dominikański. W tym okresie próby, który służy  głębszemu rozpoznaniu Bożego, i dominikańskiego powołania, nowicjuszka doświadcza naszego sposobu życia  w Zakonie, by jej serce i umysł formowały się w duchu dominikańskim oraz w prostocie bycia razem we wspólnocie sióstr. Czas ten jest także sprawdzianem autentyczności powołania nowicjuszki w konkretach życia i jej zdolności poświęcenia całej osoby przez profesję rad ewangelicznych.
ŚLUBY CZASOWE – składane na 3 lata. Ślubowanie (profesja) rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa rozwija w siostrach zdolność i determinację do poddania wszystkich swoich energii prowadzeniu Ducha Świętego w celu pełniejszego oddania się Jezusowi w wieczystej profesji.
ŚLUBY WIECZYSTE – są  ostateczną konsekracją całej osoby – oblubieńczym oddaniem się Chrystusowi w Zakonie.

 


SIOSTRY ZEWNĘTRZNE
Innymi członkami wspólnoty, które pełnią bardzo ważną i niezbędną służbę dla klasztoru, są tzw.Siostry Zewnętrzne. Siostry te służą klasztorowi w sprawach zewnętrznych,  reprezentując klasztor w ramach poleceń Przeoryszy. Są one pewnego rodzaju łącznikiem między wspólnotą  a ludźmi z zewnątrz. Mają udział w tych samych dobrach duchowych, co pozostałe siostry.
Podobnie jak siostry w klauzurze, siostry zewnętrzne muszą przejść różne etapy formacji, zanim zostaną pełnoprawnymi członkami wspólnoty.


 

Oznaki wezwania do dominikańskiego życia kontemplacyjnego

  •  wiek 20-35 lat
  • wierność i miłość do Kościoła
  • dobre zdrowie fizyczne i psychiczne
  • radosny, hojny duch
  • umiłowanie Słowa Bożego i modlitwy
  • umiejętność życia we wspólnocie i samotności
  • gorliwość o zbawienie dusz
  • pragnienie oddania się całkowicie Jezusowi Chrystusowi