Teksty liturgii Mszy św.
1 Krl 19, 16b. 19-21
Ps  16(15)
Ga 5, 1. 13-18
Łk 9,51-62

HOMILIA-o.Paweł KRUPA OP

Święty Augustyn koszmarnie się ze sobą zmagał, zanim podjął decyzję, że chce być uczniem Pana Jezusa, że chce Mu służyć całym swoim życiem. Te zmagania polegały na tym, że wszystkie przywiązania, które w sobie odkrywał, swoje pożądania, przyzwyczajenia, całe zakorzenienie w tym świecie wydawało mu się nie do    przezwy- ciężenia. I w pewnym sensie tak było, subiektywnie tak to odczuwał i rzeczywiście wiele w nim było wad, które powstrzymywały go przed pójściem  za Panem  Jezusem.  Jednak w momencie, gdy zwrócił się do Boga, zwrócił się do Pana Jezusa z rozpaczliwą prośbą, ze łzami, szamocząc się straszliwie, i powiedział: Już dość mówienia jutro, jeszcze nie dziś, za wcześnie – w tym momencie doznał oświecenia i wielkiej łaski, która nie tylko dała mu siłę, ale też pozwoliła zobaczyć, że te wszystkie przywiązania pozornie nie do przezwyciężenia wcale nie są takie straszliwe.
Nie dajmy się oszukać, że to, co nas powstrzymuje przed pełną wiernością Panu Jezusowi, jest nie do pokonania. Popatrzmy na  to w świetle Boga, prośmy o to na modlitwie, a zobaczymy, że te nasze wymówki, żeby nie pójść na ucztę, żeby nie pójść za Jezusem, są śmieszne, iluzoryczne wobec tego, co Bóg może uczynić.

„Ewangeliarz” Wojciech Jędrzejewski OP