Ogłoszenia

  1. Zachęcamy do uczestniczenia w tradycyjnym nabożeństwie Gorzkich Żali, które w naszym Sanktuarium, będziemy sprawowali we wszystkie niedziele Wielkiego Postu, zaraz po Mszy o godz. 11:00.
    Za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali można uzyskać odpust zupełny (pod zwykłymi warunkami).
  2. Zachęcamy również do uczestniczenia w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, które w Wielkim Poście odprawiamy w piątki o godz. 17:30.
    Przypominamy, że za odprawienie Drogi Krzyżowej, można także uzyskać odpust zupełny (pod zwykłymi warunkami).