Słowo

„Wy jesteście (…) ludem Bogu na własność przeznaczonym,
abyście ogłaszali chwalebne dzieła Tego,
który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła”.
                                                                                        (1P 2,9)