Modlitwa


Contemplari et contemplata aliis tradere (kontemplować i dzielić się z innymi owocami tej kontemplacji) – to zasadniczy element przenikający naszą modlitwę i naszą codzienność.

Dominikańska kontemplacja to nie tylko wsłuchiwanie się w Chrystusa, ale także słuchanie wołania naszych sióstr i braci, dla których zawsze jest miejsce w sanktuarium serca
i modlitwy każdej z sióstr.

Eucharystia, Liturgia Godzin, adoracja Najświętszego Sakramentu, lectio divina, różaniec stanowią istotę naszego życia i wyznaczają jego codzienny rytm, gromadząc nas wszystkie kilka razy w ciągu dnia w zakonnym chórze (kaplicy).

Także w swojej osobistej modlitwie każda z sióstr poleca Bogu nie tylko sprawy i problemy ludzi, którzy na różny sposób: w listach, telefonicznie, czy też bezpośrednio przy kracie powierzają nam siebie i swoje intencje, ale też pragnienia, bóle i radości tych, których nie znamy, a których obejmujemy swym wstawiennictwem.

Ufamy też, że nasza modlitwa w jakimś sensie dotyka i nadaje mocy przepowiadaniu braci,
że przygotowuje dla niego grunt w ludzkich sercach, i że dzięki temu my  same w pewien sposób także uczestniczymy w wydarzeniu głoszenia słowa.