Klauzura


Nasze życie nie jest odejściem czy ucieczką ze świata. Choć w sposób niewidoczny, ukryty, to jednak żyjemy głęboko pośród jego spraw i problemów; nasze milczenie nie jest głuchą ciszą, jest milczeniem słuchającym, współczującym i miłującym.

Klauzura pomaga nam realizować nasze kontemplacyjne powołanie. Jest ona szczególnym sposobem przebywania z Panem, bardziej tworzeniem przestrzeni niż zarządzeniem; bardziej miłością niż prawem.

„Przyjęta jako dar i wybrana jako dobrowolna odpowiedź miłości, jest miejscem duchowej komunii z Bogiem oraz z braćmi i siostrami, w którym ograniczoność przestrzeni i kontaktów zewnętrznych sprzyja wewnętrznemu przeżywaniu wartości ewangelicznych” (Vita consecrata)

„Jeżeli dziś pragniemy zajrzeć ukradkiem za klauzurę, to tylko po to, aby zaczerpnąć dla siebie tej klauzurowej miłości do Boga i człowieka, aby pooddychać milczeniem, skupieniem, żarliwością i tajemnicą” (abp  St. Nowak)

Klauzura to miejsce, w którym utrzymywana jest stała modlitewna łączność między niebem
a ziemią. Osoby żyjące za klauzurą stanowią więc jakby dyżurną ekipę Bożych łącznościowców. W wielkiej rodzinie chrześcijańskiej to bardzo ważna, poszukiwana i wręcz opatrznościowa specjalizacja.