Studium


„Światłem i źródłem naszych studiów jest Bóg, który przemawiając niegdyś wielokrotnie i na różne sposoby, przemawia ostatecznie
>w Chrystusie. (…) Niech siostry czerpią wiedzę przede wszystkim z Ksiąg świętych, w których mogą kontemplować misterium zbawienia”.(Kontytucja Podstawowa)


Jako mniszki Zakonu Kaznodziejskiego, którego hasłem jest VERITAS, zobowiązane jesteśmy do  usilnego szukania Bożej prawdy poprzez kontemplację i regularne studium, którego  podstawą jest Pismo święte. Pomaga to nam też z większą i bardziej świadomą wiernością realizować nasze dominikańskie powołanie.

Jako wspólnota uczestniczymy również w wykładach i konferencjach głoszonych zasadniczo (choć nie wyłącznie)  przez naszych braci.