O nas

Jesteśmy tu po to, by wielbić Boga, by wsłuchiwać się i rozważać Jego słowo, ale też po to, by nieustannie zanosić do Niego wszystkie sprawy dzisiejszego świata, Kościoła i każdego człowieka.

(…) Zadaniem Braci, Sióstr oraz świeckich członków Zakonu jest „głosić po całym świecie imię Pana naszego Jezusa Chrystusa”, zadaniem zaś Mniszek – szukać, rozważać i wzywać tegoż Chrystusa w cichości, aby słowo, które wychodzi z ust Boga, nie wracało do Niego próżne, lecz pomyślnie spełniło swoje posłannictwo”.

( Konstytucja Podstawowa)

 

Nie robimy  nic szczególnie użytecznego, ale ta „nieużyteczność” jest wolną przestrzenią, do której Bóg przychodzi, by w niej zamieszkać. Jesteśmy tu również  po to, aby    jako wspólnota stawać się głoszeniem, częścią misji, do jakiej wezwany jest cały Zakon: mniszki, bracia, siostry, dominikanie świeccy. Całym swoim życiem pragniemy mówić o prymacie miłosiernej miłości Boga. I jest to nasze apostolstwo, nasze „święte kaznodziejstwo”- specyficzne, inne, bo dokonujące się przez klauzurową kratę.

 


INNI PISZĄ O NAS…

wiara.pl„Osiołki Pana Boga”

Czasopismo ARKA„Mniszki u Świętej Anny”

serwis DEON.pl „Trudno wyobrazić sobie Kościół bez zakonów?”

serwis DEON.pl –„Święta Anna-tam, gdzie do Boga bliżej”

GOŚĆ NIEDZIELNY „Córka królewska” (Wspomnienie o s.Rozarianie Margulies OP)