Formacja


„Formacja mniszki jest procesem, który ma prowadzić ją do stanu harmonijnej komunii z Bogiem i siostrami w atmosferze milczenia chronionego przeżywaną na co dzień klauzurą.
Chodzi w nim nie tyle o zdobywanie wiedzy, ile o to, by „poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę”. Wszystko to sprawia, że proces formacyjny trwa całe życie i każda mniszka czuje się nieustannie formowana.”


(Vultum Dei Quaere-Konstytucja apostolska o żeńskim życiu kontemplacyjnym)

 

Okres formacji początkowej, trwający od 9 do 12 lat (wg nowych dokumentów Kościoła), obejmuje czas od wstąpienia do złożenia ślubów wieczystych.Składa się na niego: aspirantura, postulat, nowicjat, i okres ślubów czasowych, kończący się złożeniem ślubów wieczystych.

W tym czasie kandydatka i cała wspólnota starają się rozeznać Boże wezwanie siostry nie tylko do Zakonu Dominikańskiego, ale także do konkretnego klasztoru, do konkretnej wspólnoty.