Formacja

Okres formacji początkowej, trwający około 5 lat, obejmuje czas od wstąpienia do złożenia ślubów wieczystych.

Składa się na niego: postulat, nowicjat, i okres ślubów czasowych, kończący się złożeniem ślubów wieczystych.

W tym czasie kandydatka i cała wspólnota starają  się rozeznać  Boże wezwanie siostry nie tylko do Zakonu Dominikańskiego, ale także do konkretnego klasztoru, do konkretnej wspólnoty. naszego klasztoru.