Słowo

W żadnym miejscu Pisma Świętego nie obiecano nam, że zawsze będziemy traktowani przyjaźnie. Owszem, będzie wiele takich momentów, ale spotkamy się też z odrzuceniem, drwiną, a nawet prześladowaniem. To także jest wpisane w nasze życie. Jak pisze św. Paweł, to właśnie „blizny trudnych przeżyć” sprawiają, że stajemy się coraz bardziej Chrystusowi.(...)
Teksty liturgii Mszy św. Dz 14, 21b-27 Ps 145 (144) Ap 21, 1-5a J 13, 31-33a. 34-35 Apokalipsa! Czyli: straszne i tajemnicze wizje? To ziarno prawdy, ale nie jej istota. Jak Boska Komedia nie sprowadza się do „dantejskich scen”, tak Apokalipsa, mimo przerażających obrazów, jest księgą nadziei. Apokalipsa to Objawienie, odsłonięcie sensu dziejów. Końcowa (ostateczna!) wizja całej Biblii to „przybytek Boga z ludźmi”, „Miasto Święte […]