Teksty liturgii Mszy św.
Am 8, 4-7
Ps 113 (112)
1 Tm 2, 1-8
Łk 16, 1-13

 

Pan Jezus ostrzega, żebyśmy się nie stali niewolnikami Mamony, żebyśmy nie byli jej sługusami, żebyśmy nie uczynili z pieniędzy, z bogactwa bożka, żebyśmy nie oddawali mu czci, żebyśmy nie byli od niego uzależnieni. Taka bowiem zależność uczyni z nas ludzi głęboko upokorzonych, których jedynym celem, jedyną troską jest powiększanie bogactwa. I to jest poważne ostrzeżenie.
Jeśli nie zawsze jesteśmy uczciwi w sprawach finansowych, jeśli przeprowadzamy nieuczciwe transakcje, oszukujemy innych, by zwiększyć własny zysk, to już wchodzimy w obszar, o którym mówi Pan Jezus, już wchodzimy w obszar tego niewolnictwa, już jedną nogę tam postawiliśmy. Nieczyste sumienie w obracaniu pieniędzmi – oto jest kryterium pozwalające stwierdzić, czy nie stajemy się ich niewolnikami.

Ewangeliarz, Wojciech JĘDRZEJEWSKI OP