• Aktualności
  • O nas
Z wdzięcznością chcemy podjąć dzieło konserwacji głównego ołtarza kościoła
W dniu 4 lutego w naszym klasztorze zmarła s. Immakulata Barbara Uniszewska OP. Żyła 82 lata, w Zakonie 58. 
Poznaj historię tego miejsca. Odbądź wirtualny spacer po sanktuarium.

Jesteśmy tu po to, by wielbić Boga, by wsłuchiwać się i rozważać Jego słowo, ale też po to, by nieustannie zanosić do Niego wszystkie sprawy dzisiejszego świata, Kościoła i każdego człowieka.

(…) Zadaniem Braci, Sióstr oraz świeckich członków Zakonu jest „głosić po całym świecie imię Pana naszego Jezusa Chrystusa”, zadaniem zaś Mniszek – szukać, rozważać i wzywać tegoż Chrystusa w cichości, aby słowo, które wychodzi z ust Boga, nie wracało do Niego próżne, lecz pomyślnie spełniło swoje posłannictwo”.

( Konstytucja Podstawowa)

Może się mylę i obym się mylił, ale mam takie wrażenie, że dzisiaj za mało i zbyt rzadko modlimy się wzajemnie za siebie. Zdecydowanie powinniśmy przywrócić znaczenie modlitwy wstawienniczej.
Jako Kościół, pamiętajmy, że lecząc rany uchodźców, wysiedleńców i ofiar handlu, wypełniamy przykazanie miłości, które zostawił nam Jezus.
W czasie, gdy wszyscy modlili się i wpatrywali w twarz odchodzącego Dominika, a sekretarze notowali wzniosłe nauki mistrza, swoje obowiązki wykonywał tam również inny brat, który zjawił się przy łóżku umierającego w zgoła innym celu.
Wybór to czasami straszna rzecz. Ale jeśli jest to mój wybór, to jestem kimś, kto kształtuje swoje życie, bierze za nie odpowiedzialność, a nie jest zdany na dryfowanie, zbiegi okoliczności i decyzje innych.

Mniszki dominikańskie | Święta Anna