W przyszłym roku będziemy dziękować dobremu Bogu za 150 lat pobytu sióstr dominikanek w Świętej Annie. Jako wotum dziękczynne pragniemy podjąć dzieło konserwacji głównego ołtarza kościoła. Rozpoczynając prace remontowe w pełni ufamy Bożej Opatrzności i wsparciu naszych wypróbowanych Przyjaciół i Darczyńców.

Po kasacie naszego macierzystego klasztoru w Piotrkowie Trybunalskim w 1869 r. św. Anna, Babcia Jezusa przygarnęła nas do swojego domu  i otoczyła serdeczną opieką. Naszą modlitwą i całym życiem włączamy się w jej potężne i czułe wstawiennictwo za wszystkimi, którzy powierzają jej swe troski i nadzieje, swoje rodziny i tych, których kochają.

Czujemy się zobowiązane do materialnej troski o powierzone nam dziedzictwo. Pragniemy, by nasza świątynia promieniowała duchowym pięknem Świętej Patronki. Dlatego podejmujemy dzieło konserwacji głównego ołtarza kościoła.

Całkowity koszt prac przewidzianych na rok 2018: 566 000 zł. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało nam dotację w wysokości 170 000 zł. Złożyłyśmy wnioski o dotacje do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz do Funduszu Kościelnego na łączną wartość 250 000 zł. W maju-lipcu br. spodziewamy się decyzji, czy otrzymamy dofinansowanie z tych instytucji.

Prosimy – jeśli to możliwe – o pomoc.

 

Bóg zapłać za każdą udzieloną nam pomoc. Z nieustanną modlitwą wdzięczności.

Nasze konto:

PKO BANK POLSKI S.A.
19 1240 1213 1111 0010 7311 4106

Mniszki Zakonu Kaznodziejskiego
Aleksandrówka 42
42-248 Przyrów