Dziś oczy Kościoła w sposób szczególny zwrócone są na Najświętszy Sakrament. Na drogach całego świata idzie przed nami Chrystus.
Jan Paweł II nazwał Go Chlebem wędrującego ludu. «Tym chlebem karmimy się, aby stać się prawdziwymi świadkami Ewangelii. Tego chleba potrzebujemy, aby wzrastać w miłości, gdyż ona jest niezbędna, byśmy mogli rozpoznać oblicze Chrystusa w twarzach braci».
Chrystus pragnie być miłowany i coraz głębiej poznawany przez swoich czcicieli.
Czy znamy historię ustanowienia tego święta, kto był jego inicjatorem..? Może warto dziś przywołać treści, które mówią o tym?
Zainteresowanym polecamy teksty zamieszczone na Liturgia.pl