7 lipca 2019 r. rozpoczęła się w Bien Hoa, w Wietnamie kolejna Kapituła Generalna, na której reprezentanci naszego Zakonu z całego świata wybiorą 88. Generała Zakonu.
Podczas trwania Kapituły oprócz wyboru nowego Mistrza Zakonu zostaną omówione najważniejsze sprawy dotyczące misji całego naszego Zakonu. Prośmy Ducha Świętego, aby towarzyszył obradom kapitulnym i wskazał nam własciwą drogę w realizacji charyzmatu Zakonu w dzisiejszym świecie.