Teksty liturgii Mszy św.
Rdz 18, 20-32 
Ps 138 (137)
Kol 2,12-14
Łk 11, 1-13

HOMILIA-o.Maciej BISKUP OP

To urzekające, że apostołowie, którzy byli przy Panu Jezusie, którzy już mieli okazję  podejrzeć, jaki On jest, którzy      jako      uczniowie       Mistrza z Nazaretu już „mieli prawo” pomyśleć sobie: jesteśmy ludźmi wyrobionymi duchowo – że ci apostołowie
z prostotą przychodzą do Jezusa i mówią: Panie, naucz nas się modlić, bo Jan nauczył swoich uczniów, Ty też nas tego naucz.
Jezus daje apostołom wskazówkę, którą można by określić jako zaproszenie do harmonii. Chodzi o to, żeby  nasza modlitwa wybrzmiała przed Panem Bogiem na trzech strunach naszej duszy. Powinna  ona zaczynać  się od uwielbienia – Jezus mówi: Ojcze, święć się imię Twoje. Następnie powinniśmy wypowiedzieć prośbę – prośbę  o   chleb   powszedni,   prośbę  o wybawienie od pokus. I w końcu powinien się pojawić trzeci element, czyli przebłaganie: odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Te trzy rodzaje modlitwy tworzą jedność, która jest upragniona przez Pana Boga. Tej jedności oddajemy całych siebie w wielu wymiarach:naszych    radości,     naszych     potrzeb i naszego grzechu. To jest konkretna podpowiedź Pana Jezusa, jak się mamy modlić.  Uwielbiać,   prosić   i   błagać o wybaczenie.

Ewangeliarz, Wojciech Jędrzejewski OP