1. Pragniemy poinformować, że we wszystkie niedziele sierpnia nie będzie popołudniowego nabożeństwa różańcowego.
 2. W poniedziałek będziemy gościć pielgrzymów z Warszawy idących na Jasną Górę. Wszystkich mieszkańców św. Anny i okolicznych miejscowości prosimy o okazanie im życzliwości i wszelką potrzebną im pomoc.
 3. We wtorek, 13 sierpnia o godzinie 17:00 odprawimy uroczystą mszę św. ku czci Matki Bożej Fatimskiej. W tym miesiącu naszej modlitwie będą przewodniczyli parafianie z Olsztyna.
  Informujemy, że z racji nabożeństwa fatimskiego nie będzie mszy wotywnej o godz. 18:00, a intencje zbiorowe powierzone przez wstawiennictwo św. Anny zostaną odprawione podczas mszy ku czci Matki Bożej Fatimskiej o godz. 17:00.
 4. W czwartek obchodzimy Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Tego dnia msze święte w naszym Sanktuarium zostaną odprawione o godz. 9:00 i 11:00.
 5. W sobotę obchodzimy w naszym zakonie święto św. Jacka, patrona naszej Prowincji. Tego dnia, na pamiątkę cudów dokonanych przez św. Jacka pobłogosławimy kłosy zbóż. Na zakończenie mszy, tradycyjnie pobłogosławimy również obecne w kościele dzieci.
 6. Oświadczenie Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ws. LGBT+.Pomimo wakacji, które powinny być czasem odpoczynku i refleksji nad pięknem natury stworzonej przez Boga, w kraju rozgorzały polemiki odnośnie do „ideologii LGBT” (gejów, lesbijek, osób biseksualnych i transseksualnych). Ma to zapewne związek z ofensywą środowisk LGBT+ i ze znaczącym wzrostem liczby tzw. marszów równości organizowanych w naszym kraju, a także z zaplanowanym przez niektóre samorządy wprowadzeniem po wakacjach do programów szkolnych nowego, zgodnego z założeniami tej ideologii, podejścia do edukacji seksualnej.
  Osoby przynależące do środowisk tzw. mniejszości seksualnych są naszymi braćmi i siostrami, za których Chrystus oddał swoje życie i które również chce doprowadzić do zbawienia. Szacunek dla konkretnych osób nie może jednak prowadzić do akceptacji ideologii, która stawia sobie za cel przeprowadzenie rewolucji w zakresie społecznych obyczajów i międzyosobowych relacji. „Ta rewolucja w obyczajach i moralności – podkreśla papież Franciszek – często wymachuje «flagą wolności», ale w rzeczywistości przyniosła dewastację duchową i materialną niezliczonym ludzkim istotom, szczególnie najbardziej narażonym” (Watykan, 17.11.2014). Stąd mój apel do władz samorządowych o niepodejmowanie decyzji, które – pod pozorem przeciwdziałania dyskryminacji – skrywałyby ideologię zaprzeczającą naturalnej różnicy płci i komplementarności mężczyzn i kobiet. Apeluję także do parlamentarzystów, aby oparli się dalekosiężnym planom środowisk LGBT+ polegającym na zmianie polskiego prawa na rzecz wprowadzenia tzw. „małżeństw homoseksualnych” oraz możliwości adopcji przez nie dzieci. Fala krytyki, która dotknęła metropolitę krakowskiego, arcybiskupa i profesora, a także reakcje pracodawców wobec osób wyrażających swoją dezaprobatę wobec ideologii LGBT+, świadczą o zakorzenionym w pewnych środowiskach totalitaryzmie światopoglądowym, polegającym na usuwaniu poza sferę obszaru wolności ludzi myślących inaczej. Do wszystkich ludzi dobrej woli apeluję więc o stosowanie zasady niedyskryminacji w publicznej dyskusji nie tylko wobec zwolenników wspomnianej ideologii, ale o dopuszczenie na równych prawach do debaty także jej przeciwników.(-) + Stanisław GĄDECKI
  Arcybiskup Metropolita Poznański
  Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski