Teksty liturgii Mszy św.
Am 6, 1a. 4-7
Ps 146 (145)
1 Tm 6, 11-16
Łk 16, 19-31

Przypowieść o niewrażliwości bogacza powinna wzbudzić w nas pokorę, która skłoni nas do tego, żebyśmy każdego dnia, dosłownie każdego dnia prosili o wrażliwość.
Ponieważ może się okazać – i niejednokrotnie tak się okazywało w dramatycznych okolicznościach – że przez zatratę wrażliwości na dziecko, na przyjaciela, na współmał-
żonka stało się z nimi coś niedobrego, stało się coś niedobrego z naszą przyjaźnią, małżeństwem, relacjami. Właśnie przez to, że straciliśmy wrażliwość na siebie nawzajem, zaczęliśmy żyć we własnym świecie i nie umieliśmy dostrzec pierwszych sygnałów zła.
I dlatego zaczynajmy dzień od prośby: „Boże, uczyń mnie wrażliwym, użycz mi życzliwo-
ści serca, żebym potrafił zobaczyć ludzką biedę, żebym potrafił usłyszeć słowa
wezwania, które kierują do mnie ludzie”.

Ewangeliarz, Wojciech JĘDRZEJEWSKI OP