Teksty liturgii Mszy św.
Syr 3, 2-6. 12-14
Ps 128 (127)
Kol 3, 12-21
Mt 2, 13-15. 19-23

Najpiękniejsze są te małżeństwa, których serca są zarazem czułe i waleczne, bo taka właśnie jest miłość, tego się właśnie domaga w realiach doczesności, w realiach świata, w jakim przychodzi nam się nawzajem nią obdarzać. Potrzeba czułości i potrzeba walki. Normalnie dom zbudowany jest na głębokiej przyjaźni, serdecznej więzi, ale są takie momenty, gdy trzeba stanąć do walki, do walki o swoją rodzinę – w wymiarze materialnym, ale jeszcze bardziej, gdy trzeba chronić współmałżonka czy też dzieci przed jakimś złem. Serce, które bije delikatnie i ciepło, oraz serce, które jest mężne, waleczne i gotowe do rzucenia się w wir walki w obronie ukochanych istot.
Józef przytulający swoją małżonkę, kiedy słyszy, że Herod czyha na życie Dzieciątka, mówi: Żono, musimy walczyć w obronie naszej rodziny. I wyruszają w długą, uciążliwą podróż.
Piękna jest postawa Józefa, który jest delikatnym mężem i ojcem, a zarazem bojownikiem.

Wojciech JĘDRZEJEWSKI OP, „Ewangeliarz”