Teksty liturgii Mszy św.
Syr 24, 1-2. 8-12
Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20    (R.: por. J 1, 14)
Ef 1, 3-6. 15-18
J 1, 1-18

Świat wydał wielu artystów, wybitnych ludzi, na których współcześni się nie poznali.
I powiedzmy sobie jasno: nie była to niepowetowana strata. Prawdopodobnie gdyby
na niektórych pisarzach, poetach, malarzach czy też ludziach nauki współcześni się poznali, mogliby więcej skorzystać, ale nie ponieśli druzgoczącej klęski przez to,
że nie rozpoznali tych osób – ich klasy, ich talentu, ich umiejętności.
Inaczej jest z Panem Jezusem. Święty Jan mówi do nas w swojej Ewangelii, że przyszło Słowo do swojej własności i swoi Go nie poznali. Jeżeli nie poznamy się na Panu Jezusie, który nazwany jest Logosem, Słowem, które istniało od początku – czyli jeśli nie poznamy się na Tym, z którego świat się zrodził, w którym świat powstał, w którym ukryty jest cały sens świata, historii i każdej poszczególnej egzystencji, każdego losu ludzkiego, jeśli
na Nim się nie poznamy, jeśli popatrzymy na Niego tylko jak na człowieka albo gdy Go sobie zmitologizujemy, to nie poznamy się na własnym życiu, nie poznamy się na spra-
wach najważniejszych, które pozwalają nam odnaleźć własne miejsce we wszechświecie. Nie poznając się na Jezusie, na Odwiecznym Słowie, które stało się Ciałem, rozminiemy się gruntownie z własnym powołaniem, z sensem życia i nigdy nie zrozumiemy, kim jesteśmy i kim mamy być w wieczności.

Wojciech JĘDRZEJEWSKI OP, „Ewangeliarz”