Na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan papież Franciszek w Liście Apostolskim Aperuit illis [30.09.2019)] ustanowił III Niedzielę Zwykłą w ciągu roku jako poświęconą celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego.
Niedziela Słowa Bożego ma nas zachęcić do ożywienia naszego dialogu z Bogiem. Otwórzmy szeroko nasze serca na to wezwanie.

LIST APOSTOLSKI W FORMIE MOTU PROPRIO OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA „APERUIT ILLIS” W KTÓRYM USTANAWIA NIEDZIELĘ SŁOWA BOŻEGO