Teksty liturgii Mszy św.
Ml 3, 1-4
Ps 24 (23)
Hbr 2, 14-18
Łk 2, 22-40

Kościół przypomina nam dzisiaj, że Chrystus jest naszym światłem, naszym życiem
i naszym zbawieniem. Nieśmy te słowa nadziei w nasze życie i nasze przemijanie. Niech one będą jak światło wśród zwątpienia, niech umacniają nas wobec strachu przed śmiercią. Niech niosą nam pomoc i błogosławieństwo Boga.
Jak co roku 2 lutego w Kościele Katolickim obchodzony jest Światowy Dzień Życia Konsekrowanego ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w 1997 roku. Jest to dzień poświęcony osobom które swoje życie ofiarowały Panu Bogu
W życiu naszej wspólnoty dzisiejsze święto ma szczególne znaczenie, ponieważ jedna
z naszych najmłodszych sióstr- s. Magdalena Malejka OP złoży swoją zakonną profesję wieczystą. Powierzamy ją i całą naszą wspólnotę Bożej Opatrzności dziękując za ten niezwykły dar powołania na wyłączną służbę Bogu.

Więcej relacji z uroczystości ślubów wieczystych na stronie info.dominikanie.pl