Drodzy Wierni, drodzy Przyjaciele,
uwzględniając obecne ograniczenia związane ze stanem epidemii, informujemy, że w naszym sanktuarium może przebywać jednocześnie
30 osób
Przypominamy o obowiązku zakrycia ust i nosa oraz zdezynfekowania rąk przy wejściu do kościoła. W trosce o nasze zdrowie pamiętajmy także o zachowaniu bezpiecznej odległości (co najmniej 2 m).
Prosimy o zajmowanie miejsc według poniższego porządku:
Nawa główna i kruchta kościoła – 22 osoby
Kaplica św. Anny (lewej str.kościoła) – 2 osoby
Kaplica św. Franciszka (prawa str. kościoła) – 2 osoby
Korytarz koło zakrystii – 4 osoby
Z modlitwą
siostry dominikanki