Wszystkim naszym bliskim i Przyjaciołom,
Wszechmocny Bóg z miłości do nas rodzi się
jako bezbronne niemowlę, przynosząc pokój i nadzieję. Uwierzmy w Jego niepojętą, bezwarunkową miłość,
przyjmijmy Go otwartym sercem do naszych domów,
a Jego bliskość będzie dla nas światłem w naszej codzienności z jej radościami, zmaganiami i cierpieniem.
Niech Boże Dzieciątko błogosławi i strzeże
Was i Waszych bliskich.
Z modlitwą i darem Mszy Świętej Pasterskiej
siostry ze Świętej Anny

 

List do Przyjaciół, grudzień 2021 r.

Wigilia Bożego Narodzenia u Świętej Anny