Wiejące ostatnio silne wiatry przewróciły Krzyż powstańczy na końcu alei lipowej przy klasztorze.

          Wiejące ostatnio silne wiatry przewróciły Krzyż powstańczy na końcu alei lipowej przy klasztorze. Krzyż w tym miejscu został postawiony w 1864 po upadku powstania styczniowego dla upamiętnienia wielu poległych w tej okolicy powstańców.
W roku 1930 wymieniono go na nowy i zawieszono na nim koronę cierniową wykonaną z powstańczych kajdan. Gdy powaliła go wichura, stanął na jego miejscu nowy, uroczyście poświęcony 16 marca 1980 roku przez kapelana klasztoru o. Justyna Sigdę. Zapewniamy, że ta tradycja zostanie zachowana i na jego miejscu stanie w najbliższych miesiącach kolejny, nowy Krzyż.