Prośmy Boga, abyśmy przynosili w każdym momencie naszego życia owoc obfity (…)