Drodzy Przyjaciele Sanktuarium św. Anny,

Jesteśmy bardzo wdzięczne za całe wsparcie, duchowe i materialne, którego nieustannie od Was doświadczamy. Zapewniamy o naszej modlitwie za Was, prosząc dobrego Boga we wszystkich Waszych potrzebach.

W 2018 r. okazało się, że zabytkowe organy w naszym kościele wymagają pilnej konserwacji. Składałyśmy wnioski o dofinansowanie z instytucji państwowych, ale niestety nie otrzymałyśmy pozytywnych odpowiedzi. Biorąc pod uwagę postępujące zniszczenie, pomimo niepewnej sytuacji ekonomicznej, zdecydowałyśmy się w tym roku ratować sam instrument, a prospektem organowym zająć się w przyszłości. Wykonawcą prac konserwatorskich, które rozpoczęły się 19 lipca, jest firma Organmistrzostwo Henryk Hober z Olesna. Przewidywany koszt tej konserwacji wyniesie ok. 240 tys. zł.

Ufając wstawiennictwu św. Anny i św. Józefa, zawierzamy tę sprawę Bożej Opatrzności. Dzięki Waszej hojności na początek mamy zebrane 81.197,79 zł.

Jeżeli chcielibyście pomóc nam w konserwacji organów, z serca dziękujemy za każdą ofiarę!

siostry dominikanki

Mniszki Zakonu Kaznodziejskiego
Aleksandrówka 42, 42 – 248 Przyrów

19 1240 1213 1111 0010 7311 4106
Bank Pekao S.A.