Teksty liturgii Mszy św.
Ml 3, 19-20a
Ps 98 (97)
2 Tes 3, 7-12
Łk 21, 5-19
Czy powinniśmy oczekiwać, a nawet prosić, aby „dzień Pański” nadszedł, jak to czynili pierwsi chrześcijanie, którzy nieustannie wołali: „Marana tha!” – „Przyjdź, Pnie Jezu!”. A może powinniśmy raczej drżeć przed tym „dniem”, w którym objawi się moc i chwała Boga? Uciekać przed „dniem”, w którym wola Boga wypełni się „jako w niebie, tak i na ziemi”?
Dzień ten nadejdzie z pewnością, ale on już w jakimś sensie trwa, bo Bóg już sądzi i ratuje – dziś, obecnie. Czas zmierza ku swemu krańcowi i wypełnieniu. Prawda Boża połozy kres wszelkim pozorom, kłamstwom i cieniom. W chwale Boga, który przyjdzie i objawi się, spełni się nadzieja, a wierność zostanie nagrodzona.