Teksty liturgii Mszy św.
2 Sm 5, 1-3
Ps 122 (121)
Kol 1, 12-20
Łk 23, 35-43

Oto człowiek. Korona stworzenia. Król, który miał panować nad całą ziemią, a nie umiał zapanować nad sobą. Kapłan, który zamiast uwielbiać Boga ubóstwił przemoc, władzę, pieniądze, przyjemności, a nawet samego siebie. Prorok, nieposłuszny Bożemu słowu, bluźniący Bogu i ludziom. Niszczyciel ziemi, a nie jej opiekun. Nie brat, ale bratobójca.

Wie, że słusznie ponosi karę. Wygnany z raju, skazany na śmierć, ukrzyżowany. Łotr – przedstawiciel ludzkości, która powiedziała Bogu „nie”.

I oto nowy człowiek, a raczej pierwowzór tamtego, upadłego. Król nieba i ziemi, odrzucony przez poddanych. Bóg odepchnięty przez własnych kapłanów. Kapłan składający w ofierze siebie samego. Prorok, owszem, więcej niż prorok, odwieczne Słowo Boże, które stało się ciałem, śmiertelnym ludzkim ciałem. Jedyny sprawiedliwy, skazany w majestacie prawa. Oto nowy Adam, posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Człowiek, który mówi Bogu: „Tak, amen”.

Cud wiary: umierający złoczyńca dostrzega w konającym Sprawiedliwym „obraz Boga niewidzialnego”, rozpoznaje w Jezusie króla królów. A On, „Amen, świadek wierny i prawdziwy”, swoim „amen” otwiera skazańcowi drogę do raju: „Amen, powiadam ci, dziś będziesz ze Mną w raju”. Królewski dekret, nieodwołalny, uwalnia łotra spod władzy ciemności i przeprowadza do „królestwa prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości i pokoju”. Łotr staje się bratem świętych, ba, sam Chrystus Pan ogłasza go świętym.

W królestwie Chrystusa, czyli w Nim samym, „mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów”. W nim znajdujemy pokój – między ludźmi różnych narodów w jednym Kościele, między człowiekiem a Bogiem, pokój w sercu człowieka rozdartym przez grzech. Chwała na wysokości i pokój na ziemi ogłoszone przez aniołów w Betlejem spełniają się w krzyżu Chrystusa. Na krzyżu Syn Boży składa Ojcu doskonałą ofiarę uwielbienia i przebłagania, całym sobą mówi Bogu „amen”. Na krzyżu Król obdarza pokojem swoich poddanych, swoich braci i siostry.

Błażej MATUSIAK OP, „w drodze” (11/2022)