Drodzy Przyjaciele!

       Wdzięczne za wszelkie dobro, którego od Was doświadczamy, chcemy podzielić się tym, czym żyłyśmy w kończącym się już roku.
Pełne ufności i nadziei na Bożą Opatrzność, celebrując o północy mszę św., której tradycyjnie przewodniczył nasz przyrowski proboszcz – ks. Paweł Lesiakowski, weszłyśmy z radością w Nowy Rok będący także czasem Jubileuszu 800-lecia obecności dominikanów na ziemiach polskich.

       W Klasztorze Świętej Trójcy w Krakowie 24 stycznia rozpoczęła się Kapituła Prowincjalna, toteż szczególną modlitwą do Ducha Świętego objęłyśmy wszystkich Braci uczestniczących w obradach i w wyborze nowego Prowincjała, którym został o. Łukasz Wiśniewski OP. Na zakończenie Kapituły, 19 lutego, odbyła się uroczysta Eucharystia, oficjalnie otwierająca wspomniany Jubileusz. Przewodniczył jej nowo wybrany Prowincjał, a homilię wygłosił przybyły na te uroczystości z Rzymu Generał Zakonu, o. Gerard Timoner OP. Po zakończeniu mszy św. Ojciec Generał dokonał pięknego i wzruszającego aktu rozesłania Braci i Sióstr od grobu św. Jacka, by głosić Ewangelię „wszystkim, wszędzie i na wszelkie sposoby”. Przeorysze i przeorzy wszystkich klasztorów otrzymali krzyże misyjne św. Jacka dla swoich Wspólnot.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

dalszy ciąg listu w linku poniżej:

2022 List do przyjaciół klasztoru FINAL