W ubiegłą niedzielę, 15 stycznia po sumie, odbyło się uroczyste poświecenie nowego Krzyża „powstańczego”, który stanął w miejscu starego, zniszczonego rok wcześniej przez wichurę.
Poniżej zamieszczamy foto relację z tej uroczystości.