Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy Sanktuarium św. Anny,

serdecznie dziękujemy Wam za życzliwość i pomoc w kolejnych pracach podejmowanych w naszym kościele. Dziękujemy, że przez Waszą ofiarność przyczyniacie się do zachowania piękna tej świątyni i sprawowanej w niej liturgii. Bardzo ważne jest dla nas to, że razem tworzymy wspólnotę modlitwy i troski o to miejsce, aby wielu ludzi mogło doświadczyć tu Bożej bliskości i łaski.

Obecnie, od lipca ubiegłego roku, trwa pierwszy etap konserwacji organów – odnawiany jest sam instrument

Dzięki Waszemu wsparciu i sumiennej pracy pana organmistrza Henryka Hobera widać już konkretne postępy. Na początku lutego wróciły z warsztatu frontowe piszczałki, kontuar z klawiaturą oraz większa część mechanizmu tego złożonego – i fascynującego – instrumentu. Konserwacja prowadzona jest w taki sposób, aby zachować możliwie jak najwięcej oryginalnych elementów i rekonstruować tylko to, co jest konieczne.

Przed nami ostatni etap montażu, a następnie strojenie instrumentu. Mamy nadzieję, że uda się zdążyć do Wielkanocy!

Przewidywany koszt całej pracy wynosi ok. 240 000 zł. Dotychczas pokryłyśmy faktury na łączną wartość 187 050 zł. Jeśli to dla Was możliwe, prosimy o dalszą pomoc, abyśmy wspólnymi siłami mogli zrealizować to dzieło. Jesteśmy wdzięczne za każdą ofiarę – każda przybliża nas do celu.

Zapewniam, że codziennie ogarniamy Was modlitwą i przez wstawiennictwo św. Anny polecamy miłosiernemu Bogu Wasze intencje. 

     s.Stanisława OP                                                                                                                             siostry dominikanki                                       


Konto przeznaczone wyłącznie na wsparcie prac konserwatorskich:

19 1240 1213 1111 0010 7311 4106
Bank Pekao S.A.

Mniszki Zakonu Kaznodziejskiego
Aleksandrówka 42, 42 – 248 Przyrów