Teksty liturgii Mszy św.
Dz 1, 1-11
Ps 47 (46)
Ef 1, 17-23
Mt 28, 16-20

Jezus powraca do Ojca. Przechodzi przez śmierć, zmartwychwstanie i odchodzi do Boga – wstępuje do nieba. Dopełnia tym samym drogi, swojego exodusu.
Jezus przygotowywał swoich uczniów do tego wydarzenia. Przekonywał, że będzie mógł posłać im obietnicę Ojca – Ducha Świętego, dopiero gdy odejdzie.
Jedenastu zaś pozostawił misję – „ czyńcie uczniami wszystkie narody ” – udzielajcie im chrztu w imię Przenajświętszej Trójcy, by życie Boże rosło w każdym człowieku.
„Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” – karmcie ludzi Słowem Bożym, zaspokajając najgłębszy głód ich ducha, utajone pragnienie serca.

Jezus zapewnia nas: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata ” – jestem zawsze obecny w Duchu, który nas łączy, w Duchu, który umacnia, w Duchu, który prowadzi. Uobecniam się w wierze, nadziei, miłości; „ jestem z wami ”…

s. Elia OP (Św. Anna)