Teksty liturgii Mszy św.
Iz 22, 19-237
Ps 138 (137)
Rz 11, 33-36
Mt 16, 13-20
Jezus jest zatroskany o wiarę Dwunastu, chce być przez nich dobrze rozpoznany. W obliczu krążących wokół Niego opinii, pyta ich: „ A wy za kogo Mnie uważacie?” Jako pierwszy i jedyny Szymon Piotr wyznaje swoją wiarę „TY JESTEŚ MESJASZ, SYN BOGA ŻYWEGO”. Jezus przyjmuje to płynące z głębi serca, choć jeszcze niedojrzałe, Credo. Uświadamia mu, że jest ono dziełem łaski, objawienia samego Ojca, który jest w niebie. To wyznanie jest przełomowe w życiu Piotra. Dotknął sercem tego co Bóg przygotował tym, którzy go miłują.
Pozwólmy Jezusowi, aby nas pytał o naszą wiarę: „ Czy wierzysz we Mnie? Kim jestem dla ciebie? Czy budujesz swoje życie na Mnie?”
Jezus ufa Piotrowi na sposób boski, bo zna Boży zamysł wobec niego. Powierza mu trudne zadanie w dziele zbawienia, czyni go fundamentem Kościoła. „ Ty jesteś Piotr (Skała) i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego”. Piotr długo będzie dorastał do tej misji! Jego droga wiary przejdzie próbę oczyszczenia z własnej wizji Mesjasza. Najpierw będzie Skałą dla swojej słabości. Po zdradzie łaska spod Cezarei Filipowej ocali go. W osobistym spotkaniu ze Zmartwychwstałym Panem wyzna Mu już nie wiarę, ale miłość! Ponownie usłyszy „Paś owce moje”. Odtąd będzie Skałą, która swoją „skalistość” będzie czerpać od Jezusa – Jedynej Skały. Umocniony Duchem Świętym będzie głosił z mocą i utwierdzał swoich braci w wierze. Razem z Piotrem wyznawajmy swoje Credo w naszej codziennej misji.

s. Katarzyna OP