Teksty liturgii Mszy św.
Iz 5, 1-7
Ps 80 (79)
Flp 4, 6-9
Mt 21, 33-43

Warunkiem wydawania owocu jest trwanie w winnym krzewie…
Arcykapłani i starsi ludu nie rozeznali, nie zrozumieli, że jest nim Jezus Chrystus.
Zlekceważyli proroków, zlekceważyli Syna Bożego. Mówili w swym zamkniętym
spojrzeniu: „To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”.
Nie pojęli, że to Pan Jezus jest obiecanym działem, najważniejszą częścią – kamieniem spajającym. Dlatego Jezus mówi Żydom: „Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce”. Tym owocem jest miłość i uczynki miłosierne, do których wiedzie droga nawrócenia i zaufania.
Wierzący to ten, kto ufa Bogu, kto zgadza się na kształtowanie przez Jego Słowo.
On czerpie z Niego Życie.

s. Elia OP