Podczas mszy świętej celebrowanej w Sanktuarium Świętej Anny o godzinie 11:00 s. Elia Justyna Cywińska OP złożyła swoją profesję uroczystą na ręce matki przeoryszy Stanisławy Pełechatej OP. W uroczystości wzięli udział licznie zgromadzeni goście, między innymi, rodzina s. Elii, mniszki z innych polskich klasztorów dominikanek, siostry ze Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika oraz bracia dominikanie, a wśród nich o. Prowincjał, Łukasz Wiśniewski OP i prowincjalny promotor mniszek, o. Tomasz Nowak OP. Po liturgii goście wspólnie z mniszkami świętowali na krużgankach przyległych do kościoła.

Zachęcamy do wysłuchania homilii o. Tomasza Nowaka wygłoszonej w czasie uroczystości.

Profesja uroczysta kończy dla s. Elii sześcioletni okres formacji początkowej, na który składały się aspirantura, postulat, nowicjat i okres ślubów czasowych. W konstytucji apostolskiej o żeńskim życiu kontemplacyjnym Vultum Dei quaerere czytamy:

Formacja mniszki jest procesem, który ma prowadzić ją do stanu harmonijnej komunii z Bogiem i siostrami w atmosferze milczenia chronionego przeżywaną na co dzień klauzurą. Chodzi w nim nie tyle o zdobywanie wiedzy, ile o to, by „poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę”. Wszystko to sprawia, że proces formacyjny trwa całe życie i każda mniszka czuje się nieustannie formowana.

Siostra Elia ma 35 lat i przed wstąpieniem do klasztoru w Świętej Annie, gdy była w formacji początkowej w Zgromadzeniu Sióstr Św. Dominika, ukończyła studia pedagogiczne. W trakcie junioratu w tym zgromadzeniu podjęła roczną próbę życia mniszego w klasztorze w Świętej Annie, po której zdecydowała się za zgodą Zgromadzenia i wspólnoty mniszek na rozpoczęcie nowicjatu, po którym złożyła pierwszą profesję jako dominikańska mniszka. Siostra Elia jest pierwszą od trzech lat mniszką dominikańską w Polsce, która złożyła profesję uroczystą.
W Polsce żyje 45 mniszek dominikańskich w trzech klasztorach: w Świętej Annie (23 siostry), w Krakowie (11 sióstr) i w Radoniach (11 sióstr). Wszystkich zainteresowanych charyzmatem i sposobem życia mniszek zapraszamy do kontaktu tutaj.

Więcej na stronie info.dominikanie.pl.